| Ελλάδα
Entry Deadline

Kitchen & Bath Awards 2022

Διοργανώνονται για δεύτερη φορά με σκοπό να επιβραβεύσουν την καινοτοµία στο design και την κατασκευή, καθώς και τα υλικά και προϊόντα που αφορούν στην κουζίνα και στο μπάνιο.

| Ελλάδα | Physical

Μια Δεκαετία Φαρμάκου

Novotel Athenes Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθηνα, Αττική

Ημερίδα Αφιερωμένη στο Φάρμακο και την Πολιτική Φαρμάκου στη χώρα μας, στις εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας και του σχεδιασμού της επόμενης: Οι περιορισμοί, οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες, οι απειλές και το αύριο του φαρμάκου. Πώς η εμπειρία του χθες θα αξιοποιηθεί στη χάραξη βιώσιμης εθνικής πολιτικής φαρμάκου. Θα συζητηθούν οι κρίσιμοι προσδιοριστές, οι παγκόσμιες και […]

| Ελλάδα
House 124 Ceremony

Future Ready Business 2023

House 124 Αγίας Παρασκευής 124, Χαλάνδρι

Η BOUSSIAS θεσμοθετεί τον ετήσιο διαγωνισμό Future-Ready Business με σκοπό να αναδείξει τις επιχειρήσεις, οι οποίες - ανεξάρτητα από το μέγεθός τους - είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Digi HR

Αμφιθέατρο OTEAcademy Πέλικα & Σπάρτης 1, Αθήνα

Οι τεχνολογικές λύσεις που έχει στη διάθεσή του το HR βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου. Η τεχνολογία, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, που χρησιμοποιείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου είναι η βάση της θεματολογίας.