| Ελλάδα | Digital

The Future of Healthcare in Greece

Ένας θεσμός για την υγεία στη χώρα μας. Διακεκριμένοι ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό για τα πιο επίκαιρα θέματα πολιτικών υγείας με το βλέμμα στο μέλλον και με μεγάλη ανταπόκριση από την φαρμακευτική βιομηχανία.

| Ελλάδα | Digital

Shop X Conference

Το Shop X είναι ένα συνέδριο που με πλούσιο περιεχόμενο από ομιλητές που εκπρισωπούν όλους τους κλάδους της λιναικής, δίνει όλες τις νέες τάσεις, προκλήσεις και λύσεις για την μεγιστοποίηση του profit για Brands και Retailers.

| Ελλάδα | Digital

The Data Conference

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει την πραγματική αξία των δεδομένων και να εκπληρώσει την ανάγκη των συμμετεχόντων για ενημέρωση στις πρόσφατες εξελίξεις που διαμορφώνουν τον κλάδο της ανάλυσης δεδομένων.

| Ελλάδα | Digital

Sustainable Food Conference

Kαλές πρακτικές, τάσεις και καινοτομίες για τη βιομηχανία τροφίμων & ποτών που διασφαλίζουν βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, την υγεία των καταναλωτών, τη βιώσιμη συσκευασία και αλυσίδα εφοδιασμού.

| Ελλάδα | Digital

Cancer Conference

Το συνέδριο για τον Καρκίνο διοργανώνεται από την Boussias από το 2014 και αποτελεί ένα μοναδικό φόρουμ διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των γιατρών, ασθενών, ερευνητών και στελεχών της φαρμακευτικής βιομηχανίας, με στόχο να συζητηθούν τα νεότερα για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον καρκίνο, οι νέες καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις καθώς και […]

| Digital

Lead Generation Conference

To Lead Generation Conference διοργανώνεται για πρώτη φορά με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εύρεση, προσέλκυση και μετατροπή των χρηστών σε πελάτες.

| Ελλάδα | Digital

Lean Manufacturing Conference

Το συνέδριο θα παρουσιάσει εργαλεία και μεθοδολογίες Λιτής Παραγωγής, μέσα από case studies εφαρμογής τους, που επιτυγχάνουν τη συνεχή μείωση των απωλειών στην παραγωγή και την απρόσκοπτη ροή ανθρώπων, υλικών και πληροφοριών. Παράλληλα, θα αναδείξει τα συνακόλουθα οφέλη, όπως είναι η μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης, η μείωση των […]

| Ελλάδα | Digital

Μια Δεκαετία Φαρμάκου

Ημερίδα Αφιερωμένη στο Φάρμακο και την Πολιτική Φαρμάκου στη χώρα μας η οποία θα περιέχει κρίσιμους άξονες και ανάλυση της πολιτικής φαρμάκου της τελευταίας δεκαετίας καθώς και της αποτελεσματικότητάς του.

| Ελλάδα | Digital

Employment Law Conference

Σκοπός του Employment Law Conference είναι να σκιαγραφήσει το τοπίο των εργασιακών σχέσεων στην μετά-Covid εποχή, να δώσει απαντήσεις και να προτείνει βιώσιμες λύσεις αλλά και να παρουσιάσει σύγχρονες τάσεις σε πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με εργασιακά θέματα και θέματα που άπτονται της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

| Ελλάδα | Digital

Procurement Conference

Το Procurement Conference 2022 θα φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους εμπειρογνώμονες και τους παρόχους λύσεων για να επισημάνει τις βέλτιστες πρακτικές και να συζητήσει τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της λειτουργίας προμηθειών από έναν παράγοντα μείωσης του κόστους σε έναν δημιουργό ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.