| Ελλάδα
Entry Deadline

Procurement Excellence Awards 2024

Τα βραβεία αναδεικνύουν την αριστεία στον κλάδο των Προμηθειών, επιβραβεύοντας καινοτόμες πρακτικές και έργα που προάγουν τη βελτιστοποίηση κόστους, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία αξίας. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Δρ. Μιχάλης Μπουρλάκης, Καθηγητής Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επικεφαλής του Τμήματος Logistics, Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Cranfield […]