| Ελλάδα | Physical

Risk Management & Compliance Conference

Divani Caravel Hotel Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί στην ταχεία εξέλιξη, τις προκλήσεις, κρίσιμες πτυχές και τάσεις στη διαχείριση Κινδύνων και Συμμόρφωσης στον Τραπεζικό Τομέα, καθώς και στην ανάλυση των σχετικών παραγόντων και πλαισίων που αξιοποιούν το Risk full lifecycle management.