| Ελλάδα
Entry Deadline

Digital Finance Awards 2023

Τα Digital Finance Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις πρωτοβουλίες και καινοτόμα έργα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στις Τράπεζες & Ασφαλιστικές, και την συμβολή των High-tech Παρόχων, των Fintech και Insurtech.