| Ελλάδα
Entry Deadline

Digital Finance Awards 2024

Τα Βραβεία στοχεύουν στην επιβράβευση πλατφορμών, προϊόντων και υπηρεσιών νέας γενιάς πάνω στην πορεία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας καινοτόμες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την αναβάθμιση των λειτουργικών μοντέλων των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών του ευρύτερου Ψηφιακού Χρηματοοικονομικού Κλάδου (κυρίως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Ασφαλιστικοί Πράκτορες-Μεσίτες, Fintech & Insurtech οικοσυστήματα), καθώς και παρόμοια, σχετικά έργα Παρόχων Πληροφορικής που […]