| Ελλάδα | Hybrid

Construction Project Management Conference

Η διαχείριση των έργων κατασκευών και υποδομών στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία μεγάλης εξειδίκευσης. Επιπλέον τα πολυσύνθετα και πολυπαραγοντικά έργα υποδομών και κατασκευών είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα και την ανάπτυξη της οικονομίας καθώς επίσης και ο ρόλος του κρατικού φορέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον κλάδο. Το συνέδριο θα […]