| Ελλάδα | Digital

Μια Δεκαετία Φαρμάκου

Ημερίδα Αφιερωμένη στο Φάρμακο και την Πολιτική Φαρμάκου στη χώρα μας η οποία θα περιέχει κρίσιμους άξονες και ανάλυση της πολιτικής φαρμάκου της τελευταίας δεκαετίας καθώς και της αποτελεσματικότητάς του.

| Ελλάδα
Entry Deadline

Future Ready Business Awards 2023

Ο διαγωνισμός “Future-Ready Business” αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες και τις προκλήσεις του μέλλοντος με επιτυχία.