| Ελλάδα
Entry Deadline

Future Ready Business Awards 2023

Ο διαγωνισμός “Future-Ready Business” αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες και τις προκλήσεις του μέλλοντος με επιτυχία.