| Ελλάδα
Entry Deadline

Dairy Awards 2022

Τα βράβευα επιβραβεύουν προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την γαλακτοκομεία, τόσο σε global, όσο και σε regional επίπεδο. Επίσης, αναδεικνύουν λύσεις που παρέχονται σε επαγγελματίες γαλακτοκόμους και τυροκόμους.

| Ελλάδα | Digital

Sustainable Food Conference

Kαλές πρακτικές, τάσεις και καινοτομίες για τη βιομηχανία τροφίμων & ποτών που διασφαλίζουν βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, την υγεία των καταναλωτών, τη βιώσιμη συσκευασία και αλυσίδα εφοδιασμού.

| Ελλάδα
Entry Deadline

Bakery & Pastry Awards 2023

Τα βραβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες, καταστήματα και την βιομηχανία που σχετίζονται με την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική.