Ολοήμερη Εκδήλωση
| Ελλάδα | Physical

People Management Executive Seminar

Sofitel Athens Airport Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Αθήνα

Ένα από τα μακροβιότερα συνέδρια του κλάδου του HR. Απευθύνεται σε στελέχη, όχι αποκλειστικά του HR αλλά σε όσους διοικούν και διαχειρίζονται ομάδες.