Φόρτωση Εκδηλώσεις

28 Νοέ 2023

Hydrogen Conference

Συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου για να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη λύσεων και καινοτομιών για παραγωγή υδρογόνου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αποτελεσματική αποθήκευση, διανομή και εφαρμογές σε διάφορες σταθερές και κινητές εφαρμογές στην Ευρώπη.
… συζητήστε και δείτε, τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και μηχανολογικές λύσεις, προηγμένα υλικά, εξοπλισμό κατασκευής, υποδομές, καθώς και εργαλεία και υπηρεσίες δοκιμών και αξιολόγησης για να εμπορευματοποιήσετε τελικά το υδρογόνο ως κύριο πάροχο καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας.

Details:

Event Categories