Φόρτωση Εκδηλώσεις

22 Νοέ 2023

Digital Finance Awards 2024

Τα Βραβεία στοχεύουν στην επιβράβευση πλατφορμών, προϊόντων και υπηρεσιών νέας γενιάς πάνω στην πορεία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας καινοτόμες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την αναβάθμιση των λειτουργικών μοντέλων των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών του ευρύτερου Ψηφιακού Χρηματοοικονομικού Κλάδου (κυρίως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Ασφαλιστικοί Πράκτορες-Μεσίτες, Fintech & Insurtech οικοσυστήματα), καθώς και παρόμοια, σχετικά έργα Παρόχων Πληροφορικής που εμπλέκονται στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι 2 Κριτικές Επιτροπές απαρτίζονται από Academics, Consultants & Advisors, C-level Chief Retail Banking & Retail Insurance Executives, Customer Experience Experts, Digital Transformation Officers, CIOs and IT Executives, Risk Managers, Regulators & Compliance Officers, Chief Operations Officers, Digital Product Officers, Payments Executives, Digital Marketing Leaders, Product & Services C-level Officers, CEOs or Deputy CEOs. Εξαιρούνται C-level Executives από ΙΤ Παρόχους.
2 πυλώνες (Digital Banking, Digital Insurance), κύριες θεματικές ενότητες: Digitalized Products, Digital Presence & Retail, MF, Wealth management, ESG, Compliance, Underwriting, Payments, Customer-first, HR, Process, ecosystem digital initiatives, products, and services. Τα Grand Awards στους πυλώνες, (a) Digital Bank of the Year, Fintech of the Year, Digital Banking Provider of the Year, (b) Digital Insurance Company of the Year, Insurtech of the Year, Digital Insurance Provider of the Year.

Details:

Event Categories