Φόρτωση Εκδηλώσεις

13 Ιούν 2023

Digital Business Transformation

Σκοπός του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης για όσους εργάζονται στις πολλές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της στρατηγικής. Μέσα από μια πληθώρα περισσοτέρων από 30+ case studies ψηφιακού μετασχηματισμού από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, να μιλήσουν για τα διδάγματα που πήραν από τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που έτρεξαν στις εταιρείες τους και να αναλύσουν τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες από αυτές τις δράσεις.