Φόρτωση Εκδηλώσεις

20 Οκτ 2022

Business Law Awards 2022

Στοχεύουν στην ανάδειξη και επιβράβευση της καινοτομίας, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και αρτιότητας στην παροχή των νομικών υπηρεσιών δικηγορικών γραφείων, δικηγορικών εταιρειών και in-house νομικών τμημάτων εμπορικών εταιρειών.

Details:

Event Categories

Event Topics